2020 - Урок по емпатия

с подкрепата на Министерството на Културата

Реализира се с финансовата подкрепа на Министерството на Културата, спечелена чрез конкурс

 

Разпространението на кукления форум театрален спектакъл “Летящият рицар“ сe провежда с цел превенция на насилието в училище сред ученици от началния етап на основното образование

Кукленият форум театрален спектакъл “Летящият рицар” представя историята на едно момче с развихрена фантазия. Съучениците му не го приемат поради неговата различност. А възрастните са потънали в собствените си проблеми.

Случващото се на сцената е познато на учениците.Насилието в училище е толкова често, че учениците свикват с него, започват да не го забелязват. Не могат да свикнат само жертвите. Децата в залата съпреживяват бедите на Малкия Мартин. Емпатията ги мотивира да излязат на сцената и да търсят начин да му помогнат.

“Летящият рицар” учи малчуганите да разпознават насилието и взаимно да се защитават. Ако мълчат и търпят, насилникът вярва, че е непобедим и повтаря, и потретва… и в отговор предизвиква насилие. С този спектакъл искаме да провокираме деца, родители и учители към осмисляне на личната отговорност на всеки един към този огромен проблем – насилието в училище.
Летящият рицар Летящият рицар Летящият рицар Летящият рицар Летящият рицар

Летящият рицар Летящият рицар Летящият рицар Летящият рицар Летящият рицар