Различни Заедно

2016 - „Различни заедно“

От началото на месец септември 2016 година в Столична община район „Подуяне“ се изпълнява проект „Различни заедно“, финансиран от Европейски съюз чрез Европейски структурни и инвестиционнни фондове с подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0066 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Бенефициент на проекта е Столична община район „Подуяне“, а партньори- ДГ № 91, ДГ № 92, ДГ № 110, СНЦ „Театър Цвете“. В него се включват 90 деца от три общински детски градини на възраст 4-5 години и техните родители. Проектът фокусира върху създаването на специфични политики/мерки/ за интегриране на децата от различен етнос. Дейностите са насочени към създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и преодоляване на негативните обществени нагласи към тях чрез включването им в различни ателиета.

Целите на проекта са:

  • Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за духовно развитие на децата и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
  • Формиране на съпричастност към проблемите на съвременното общество и изграждане на гражданско съзнание чрез непосредствен контакт на децата с природата.
  • Повишаване нивото на правилно владеене на български език на децата чрез нетрадиционни методи и привлекателна образователна среда.
  • Стимулиране общуването и съвместните изяви между децата от различни етноси чрез участие в съвместна изобразителна и приложна дейност.
  • Използване на театралното изкуство като форма на естетическо възприятие и възпроизвеждане на интеркултурни модели на поведение.

Различни Заедно Различни Заедно Различни Заедно Различни Заедно

Абонирайте се за бюлетина на

ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”

Бъдете в час с предстоящите събития!

Запитване

Търси
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!