2006 - „Сапунена приказка“ в домове за деца

Разпространение на образователния спектакьл „Сапунена приказка“ в домове за деца, лишени от родителски грижи.
С подкрепата на Дирекция „Театьр, вариететно и цирково изкуство“ при Министерството на културата