Бахайска международна общност

2000 - „За нов психоклимат на Балканите“

обучение за позитивно разрешаване на конфликти между подрастващи от многоетнически региони в България, Македония и Албания. С подкрепата на Бахайска международна общност – офис за обществена информация в Париж.

Кьде?

България, Македония и Албания

 

Кога?

юли-октомври – 2000 г.

 

Какво?

Обучение за позитивно разрешаване на конфликти на подрастващи от многоетнически региони: Интерактивни младежки театрални дискусии “Хепи Хипо Шоу”

 

Теми:

  1. Можеш ли да спечелиш любовта насила?
  2. Неизбежни ли са интеркултурните конфликти?
  3. Любов без граници
  4. Съседът – приятел или враг?
  5. Дума или сабя – какво да изберем?
  6. Необходим ли е доброволният труд за обществото?
  7. Животът – битка или сътрудничество?
  8. Кой е прав? Трябва ли да се сражаваме за истината?

 

ДНЕВНИК:

 

Благоевград – тема n 6

Въпрос: Кой дарява – бедният или богатият?

Награден отговор:Добрият“.

По молба на ръководството на младежкия център, подготвихме представление и дискутирахме тема 2. В Тетово от 50 години има само два смесени брака между християни и мюсюлмани. И двете семейства напускат града.