2013-2014 - Партньор в проект “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

на СОУ «В.Воденичарски» – с. Хайредин, обл. Враца Проект на Министерството на Образованието

След сценката кметът заплаши с уволнение една учителка, а шофьорът още плаши, че след като е уволнил директорката, ще уволни още четири учителки…Сценката със заглавие „БЪЛГАРСКАТА УЧАСТ“ е представена на срещата учители-родители във връзка с финалните дейности по проекта. Същия проект, по който близо 100 деца бяха безплатно на море през миналото лято. Същия проект, по който много деца ходиха безплатно на 4 екскурзии. Същия проект, който повишаваше знанията на децата и ги учеше на изкуство. Сценката е измислена и изиграна от учениците участници в ученическия форум театър, ръководен от професионални артисти от София. Дали учениците са предполагали какво ще стане след сценката, та са я кръстили „Българската участ“?! След сценката директорката пита кмета как ще бъде организирано извозването на родителите следващия ден за заключителната конференция на проекта. Отговора беше: да се обърнат към шофьора от сценката. Така следващия ден, когато имаше много по – богата програма родителите от селата не можаха да присъстват. При този отговор децата , родителите и артистите от София останаха изумени… Какво да се прави – българска участ ! Извиняваме се за лошото качество на записа.

Из „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в Родината“ – Дейност 6 – Ученически Форум театър

Ученически Форум театър. Интелектуалното и емоционално ангажиране на младите хора с важни социални проблеми, провокиращо ги да дискутират и изпробват вьзможни решения чрез техниките на форум театъра

  • Сформирана е група от 16 деца от 5-ти до 12 клас.
  • Сбирките на децата с актьорите експерти от партньора „Театър Цвете” ще се провеждат в съответствие с изготвения учебен план (веднъж месечно) в рамките на 3 дни по 4 часа . Занятия ще се провеждат и по време на лятната ваканция.

Допълнителна квалификация на педагогически специалисти, свързана с методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда – обучение в приложението на арт-методи в педагогическата работа. – обучение на двама учители

  • Планираме и „зелено училище” за участниците в ученическия форум театър за 5 дни с 18 участници. Ще бъдат подготвени:
  • 2 спектакъла
  • Двама учители
  • Изпълнението на дейността е съвместно с партньор 2- Сдружение „Театър Цвете“

На 5, 6 и 7 юли се състояха занимания на ученическия форум театър

Заниманията на ученическия форум театър започват с „Правилата“

Днес всеки направи кукла, която показва неговата индивидуалност. Ролеви игри. Рисунки със затворени очи. Представяне на готварското ток-шоу. Работа в екип. Съвременна интерпретация на приказката „Трите прасенца“.

ДОКЛАД

За дейностите на ученически „Форум театър“ през м. август 2013 г.

07.08.2013г. 1. Барометър- показателите на барометъра показаха ниско ниво на настроение и това ни накара да направим няколко физически упражнения за загрявка. 2.Загрявка- физически упражнение за повдигане на тонуса. Всички са застанали в кръг и един от всички участници показва произволни физически упражнения за загрявка, а другите повтарят. Изреждат се няколко участника, които показват различни упражнения. След загрявката преминахме към следващата задача. Игри за доверие и отборност 3. Билярдни топки. Въпреки че и преди участниците са играли тази игра, тя много им хареса и искаха отново да я упражнят. Като резултат на това ние разбрахме че взаимоотношенията в групата са израснали на по-високо ниво, че между участниците се е изградила постепенно по- силна връзка, чувство за отговорност по между им и отборност. В тази игра те бяха много по-сигурни от преди и можеха да се доверяват един на друг много по-лесно. 4. Игра с пилета и ловец Един от участниците е ловец и трябва да улови пиле, а всички други са пилета. Условието е че всички са със затворени очи. Ако има уловено пиле, друго пиле може да го спаси като мине под краката му, докато уловеното пиле стои на място и сигнализира че е уловено със някакъв звук, без да говори. Тази игра е много подходяща за развитието на екипност, много от участниците бяха уловени, но и много от другите неуловени участници спасиха съотборниците си. След играта направихме обсъждане на играта и някои от участниците споделиха мнение, че много често са спасявали, а други често са били улавяни. След въпросите ни дали си спомнят за идентична ситуация в живота, всички участници изразиха мнението си че са попадали в разнообразни ситуации които са ги карали да се чувстват и като пилета и като ловци. Разбира се примерите им бяха свързани с тяхното ежедневие в училище и семейството и с техния личен житейски опит. След тази игра продължихме, като припомнихме отново на участниците правилата за игра на сцена, изразяването на чувства и емоции за различните роли в приказките в които участниците играят. Направихме анализ на постигнатото до сега и какво трябва да се промени, отработи и усъвършенства. Обсъдихме с участниците, които са били публика на приказката „Пепеляшка”, какви са забележките и какви са добрите постижения на съотборниците им. Като странични наблюдатели те изразиха мнение, че се спазват правилата за работа на сцена, но изразяването на емоциите в отиграването на ролите трябва да се подобри. Същото обсъждане направихме и с публиката на приказката „Снежанка”, те също изразиха мнението си като странични наблюдатели, че има сцени, в които трябва да се засили комичното,а в други сцени не са спазени правилата за игра на сцена. Участниците бяха критични но и снизходителни един към друг защото разбира сериозността и отговорността на работата си и че не е лесно да си актьор и да играеш роля със съответните реплики, чувства и емоции, междувременно да спазваш правилата за игра на сцена, да знаеш точно кога, от къде и как да влезеш и да излезеш от сцената, да се съобразяваш с местенето на декорите, а със смяна на сцените се сменят и настроенията на актьорите в приказките. 5. Представяне на приказките. Първо участниците представиха приказката „Пепеляшка”. В нея участват – Таня в главната роля, Патрисия в ролята на злата леля; Станимир, в ролята на чичото; Велислава и Годиера в ролята на злите сестри; Стилиян, в ролята на приятеля на Таня. Участниците бяха научили репликите си добре, но някой от тях срещаха трудности при отиграването на сцени от приказката, които са свързани с по-дълбоки емоции и чувства. Таня се справи отлично с ролята си, като се има в предвид, че тя срещаше затруднения в общуването с другите и не можеше да се отпусне и да се довери на съотборниците си. Тази роля и помогна да преодолее тези пречки във взаимоотношенията с другите, и показа че поемайки отговорност да изпълнява тази роля, трябва да изиграе героинята си възможно най-добре и да се сработи с екипа си. Освен че се справи чудесно с поставената и задача, тя откри нови приятели пред които може да се отпусне, да споделя и с които да се забавлява. Патрисия, в ролята на злата леля, нямаше никакви забележки в отиграването на героинята си. Справяше се превъзходно, успяваше да улови всички нюанси на характера на своята героиня. Справяше се добре и с правилата за игра на сцена, местенето на декорите и смяна на сцените. Станимир, в ролята на чичото, срещаше известни притеснения относно изразяването на емоции и чувства спрямо съпругата си в пиесата и своята племенничка. Беше заучил много добре репликите си, но не спазваше стриктно правилата за игра на сцена. Велислава и Годиера се справяха много добре с поставените им роли и реплики. Спазваха правилата за работа на сцена и добре изиграваха емоциите на героите си. След като приключи репетицията, направихме обсъждане с участниците в приказката, постиженията и нереализираните цели. Почивка Започна репетицията на следващата пиеса- „Снежанка”. Участниците в нея са: Ванеса, в ролята на многодетна майка; Ралица- разглезена дъщеря в пубертета; Галя- умното и амбициозно дете; Христина- добрата дъщеря; Невелин- бъдещия откачен съпруг; Стилиян- бъдещия съпруг майор; Светослав- бъдещия богат съпруг; Деница- злата служителка от социални грижи; Ева- служителката в банката. Ванеса се справи много добре с тази роля, защото характера на героинята и беше много близък с нейния. Ралица, Галя и Христина също се справяха много добре с дадените им роли, спазваха стриктно правилата за работа на сцена, бяха научили много добре репликите си но срещаха трудности при изразяването на чувствата и емоциите на героините си. Невелин също се справяше много добре с ролята, имаше проблеми с това да говори високо и отчетливо. Деница и Ева също се справиха добре, Деница в ролята си на служителка от социални грижи, напълно влезе в ролята си и изигра емоционално героя си. Ева също се справи добре. След репетицията обсъдихме напредъка и какво точно трябва да се подобри за следващата репетиция. Резултата от този ползотворен ден беше, че участниците и в двете театрални пиеси показаха високо чувство на отговорност към ролите си и екипа си. Не се чувстваха неловко поради това, че се изтъкват не само постиженията, но и недостатъците на играта им. Стараеха се да бъдат добри в играта си на сцена и да се вслушват в съветите на публиката, на екипа си и на нас ръководителите. Проявяваха самокритичност. Този ден приключи с барометър 6. Барометър- участниците показаха високо настроение от постигнатото през днешните занимания. 15.08.2013г. 1. Барометър – градусът на настроение беше висок и участниците чакаха с нетърпение да започнат репетицията на приказките си. 2. Загрявка- направихме няколко физически упражнения за повдигане на тонуса. 3. Репетиция на пиесите Започнахме първо с репетиция на пиесата „ Снежанка”. Поставихме декорите, участниците много по-бързо се ориентираха в обстановката на сцената, знаеха сцените коя след коя е, кога да влизат и да излизат от сцената. Освен че знаеха наизуст репликите си, бяха започнали и да играят ролите си с чувствата на героите си, много по-добре от предишното занятие. Публиката от другите участници и ние ръководителите, бяхме възхитени от постиженията им. След края на пиесата направихме обсъждане, като похвалихме големите постижения на участниците. Почивка 4.Репетиция на „Пепеляшка” Участниците поставиха декорите си, подредиха сцената и започнаха пиесата. Те също се справиха много по-добре от предишното занятие. Тези участници ,които трябваше да подобрят играта си, се бяха постарали и показаха високи резултати- успяваха във всяка сцена да уловят и изиграят чувствата на героите си. След приключване на пиесата, обсъдихме постиженията на участниците в приказката.Изтъкнахме постиженията, положителната промяна в играта им на сцена и разбира се и какво трябва да променят и подобрят за следващата репетиция. 5.Заниманието ни за деня приключи отново с барометър,който показа че участниците са доволни от постигнатото.

21.08.2013г. 1. Барометър. Всяко едно от нашите занимания започва с барометър за да може да ни ориентира какво е нивото на активност в групата и как да продължим плана си за работа. Барометъра показа ниско ниво на активност, следователно продължихме с раздвижващи упражнения. 2. Физически упражнения. Физическите упражнения за 15 мин. Помогнаха на групата да се концентрира и раздвижи. 3.Докосни три предмета м стаята.Тази игра е отново за загрявка но и за бързина. Водещия казва да се докоснат три предмета в стаята, които се намират на различни места , за време-докато преброи до три. Тази игра повдигна нивото на настроение в групата. 4. Ключар. Игра за бързина, съобразителност, екипност. Един е ключар, застанал с гръб към цялата група. Има право да казва стоп- и при тази инструкция всички трябва да замръзнат, той се обръща и ако някой от участниците мръдне се връща на изходна позиция. Участниците трябва да вземат ключа и да го отнесат на изходна позиция без да ги види ключаря. Ако това стане, те връщат ключа обратно. С тази игра, групата вече беше готова за работа. 5.Репетициая на приказката”Пепеляшка” Участниците в тази приказка изиграха ролите си с техните чувства и емоции, спазиха правилата за игра на сцена, представиха се много добре. 6. Репетиция на „Снежанка” И в тази пиеса участниците се представиха на много добро ниво. След като се представиха и двете пиеса направихме обсъждане, тъй като предстоеше игра на открита сцена пред публика в с.Лозенец (Зелено училище). Говорихме и обсъждахме какви притеснения могат да имат участниците от представянето си пред голяма аудитория хора. Обсъдихме бъдещото им представяне и какви проблеми и притеснения биха възникнали. 7. Опаковане на декорите за транспортирането им до с.Лозенец.

26.08.2013г.Зелено училище Работата ни започна в 16.00часа след като пристигнахме в с.Лозенец. 1. Представяне на приказките. Поставихме декорите на откритата сцена и се подготвихме за представянето на приказките пред публика. Първото представяне беше на съвременната интерпретация на приказката”Пепеляшка”., а след това и на следващата приказка „Снежанка”. Участниците отначало имаха известни притеснения, но след това се отпуснаха и изиграха ролите си както на последните репетиции. Справиха се много добре и публиката беше доволна от представянето им. Обучителите Виолина Василева и Екатерина Казакова споделиха пред децата и пред нас ръководителите, че всички сме се справили отлично с поставената задача. Изключително бяха впечатлени от високото ниво на игра на сцена от участниците, заучените реплики и сценария на приказките. Споделиха че приказките ще са основа за създаване на ученическия форум театър.

27-30.08.2013г. Зелено училище 1. Създаване на сценарии за ученическия форум театър от приказката „Пепеляшка”, тъй като тя засяга проблеми свързани с житейския опит на децата в ученическа възраст и взаимоотношенията им по между им. Беше съставен скелета на сценария, бяха допълнени сцени в него и създадени нови герои и роли. 2. Актьорски задачи и групови етюди. Бяха раздадени роли на всички участници.След това те трябваше да отиграят отделни групови сцени от сценария,като използват собствени думи и собствени емоции. Така се създаде реален сценарий на пиесата, в който репликите идваха от самите участници, с техните характери и взаимоотношения. Участниците изпълниха нови групови етюди и сцени от пиесата. По време на изпълнението им участниците трябваше да разберат, какво е групова игра, фон на сцената и едновременно с това публиката да чува всяка реплика и да вижда всяка изиграна роля с нейните емоции и чувства. Както и преди така и сега участниците трябваше да спазват правилата за игра на сцена, кога и как да влизат на сцената, да грабват вниманието на публиката, да говорят ясно и високо, да могат да изразяват чувства и емоции, да следят смяната на сцените и декорите, да заучават репликите си. 3.Репетиции на новата пиеса за форум театъра на открита сцена. Участниците изпълниха новата пиеса. Изготвили: Цветелина Христова Младенка Петрова

 

Продължава дейността на ученическия Форум театър през учебната година. Подготвя се първото представление пред публика. Заниманията през седмицата са в сряда и четвъртък по два часа под ръководството учителите – Цветелина Христова и Младенка Петрова . През м. октомври(18,19 и 20.10) и м. ноември (8,9 и 10.11) имаше тридневни репетиции с участието на учителите – Цветелина Христова и Младенка Петрова артистите Екатерина Казакова и Виолина Василева – Александрова.

 

Нашите приятели от театър „Цвете“ имаха юбилей – двадесет години от създаването. Пожелаваме на целия колектив много здраве и творчески успехи!

„Ученически Форум театър“ през м. декември 2013

Проведени са 12 часа с участниците в дейността. Постъпва Светлин Спасов Николов от 11 клас. Напуска Красимир Тихомиров Трифонов – участник, поради преместване в друго училище. Бяха направени репетиции с участниците в дейност №6 на пиесата „Съвременна интерпретация на Пепеляшка“ по изготвеният сценарий. Участниците се справиха много добре,отиграваха сцените много по-сигурно и се подготвят за премиерата на пиесата пред широка публика. За м. Януари няма промени в целевата и нецелевата група. Проведени са общо 28 часа с участниците в дейността. Бяха направени репетиции върху „Съвременна интерпретация на пиказсата „Пепеляшка“ 12 часа-08.01-22.01.2014 г.Ученеците работиха върху създването на комични скечове, като използваха като извор на идеи реални случки и събития от своя живот. Обучителите –учители използваха заучените до сега актьорски похвати и методи. Свързваха отделните комични етюди в комично представление.Беше подготвен сценарий от самите участници в дейността. Децата бяха въодушевени от новосъздаденото си представление. Работиха енергично и усърдно върху новия си проект.

 

За месец февруари няма промени в целевата и нецелевата група на учениците в дейността . Проведени са 24 учебни часа с участниците в Ученически форум театър. Бяха направени репетиции с участниците в дейност №6 учениците взеха активно участне в спектакъла „Българската участ“ по изготвеният сценарий. работеха усърдно и енергично по новия си проект .Участниците се справиха много добре,отиграваха сцените много по-сигурно и се подготвят за премиерата на пиесата пред широка публика. Проведени са 16 часа с участниците в дейността. Няма напуснали и придошли участници в дейността за този период. Бяха направени репетиции с участниците в дейност №6 на пиесата „Съвременна интерпретация на Пепеляшка“ по изготвеният сценарий, както и репетиции на театралната пиеса „Българската участ“. Участниците се справиха много добре,отиграваха сцените много по-сигурно и се подготвят за премиерата на пиесите пред публика. Проведени са 24 часа с участниците в дейността. Няма напуснали и придошли участници в дейността за този период. Няма отсъстващи участници по време на занятията. Бяха направени репетиции с участниците в дейност №6 на пиесата „Съвременна интерпретация на Пепеляшка“ и „Българската участ“ по изготвеният сценарий. Участниците се справиха много добреп и са напълно подготвени за премиерата на пиесите. На 7 и 8 април се проведе заключителната част на проекта „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в Родината”. Участниците в дейност 6 – „Ученически форум театър”представиха своите представления пред публика. На 7 април бяха поканени кмета на с. Хайредин, родителите на учениците, техните учители и съученици както и цялата общественост на форум-театралното представление „Българската участ”. То бе изцяло създадено по идея на учениците от СОУ „Васил Воденичарски” , които искаха да покажат проблемите, които имат в ежедневното си извозване до училище. Те представиха образа на шофьор, който прави катастрофи по разбитите пътищата в региона. Изиграха и медицинската сестра, която изобщо не се интересува от болежките им, а само се оплаква, че е обезпокоявана от тях. Представиха ромската общност, която само изисква толерантно отношение, но не предлага такова. Чрез представлението младите хора направиха едно огледало на обществото, което ги заобикаля с апел към тях да се отърсят от комплекса на оплакващи се и бездействащи хора, които се оправдават само с българската участ. Представлението изключително ентусиазира родителите и те взеха активно участие във форума като казаха, че е крайно време да обединят усилията си и да направят някакви промени, а не да мълчат и да се страхуват да не изгубят работата си. На въпроса на водещия какво може да се направи, те отговориха, че тези хора от сценката не си вършат добре работата защото не са добре заплатени, но при тази безработица в региона със сигурност ще се намерят кадри, които ще работят отговорно и за тези пари. Просто трябва да се уволнят едните и да се назначат качествени хора. Тези хора изказаха своето мнение може би за първи път така открито пред кмета на селото. И може би за първи път той можеше да ги чуе да говорят така откровено. Особено пламенно те говориха за здравеопазването, защото само преди около месец в селото бе пламнала туберкулоза и тази тема бе много болезнена за тях. След представлението, когато директорката на училището се обърна към кмета с въпроса как ще се организира транспорта за децата и родителите им за следващия финален ден на проекта, той каза тя да се обърне към шофьора –дете от пиесата, тръгна гневно към изхода като заплаши с уволнение учителката, която работеше с децата и се обучаваше в форум театър, за да може след проекта да продължи работата си с тях. Всичко това се случи пред занемелите родители, учители и деца. Така след представлението имаше двама обидени: кметът на селото и един от петимата шофьори, който незнайно как без дори да е гледал представлението се разпозна в пиесата. Смисълът на форум театъра е да дава гласност на проблемите и инициатива на хората да предлагат варианти за тяхното разрешаване. Това е правил и Аугусто Боал (създателя на форум театъра) и не случайно не е бил обичан от властта, а напротив бил е преследван от нея. В този смисъл това представление си свърши добре работата. Надявам се в селото вече да не властва поговорката: Кучетата си лаят-керванът си върви. На 8 април, когато трябваше да ползваме читалището за заключителния концерт – не можехме да влезем, защото токът не беше ремонтиран ( като ни уверяваха, че общината е извикала техници и си е свършила работата). Когато разбраха, че сме решени да изиграем второто форум представление „Съвременен вариант на Пепеляшка” пред училището, тока се оправи. Дойде телевизия, но кмета вече не дойде, както и родителите на децата от съседните села не бяха извозени. Но представлението мина с успех пред любопитната публика, която вече беше чула за предходната изява на децата. Село Хайредин се беше събрало да аплодира настоящите смели актьори и бъдещи свои управници. Защото искаме или не, светът ще бъде променен от нашите деца.
Българската участ

Абонирайте се за бюлетина на

ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”

Бъдете в час с предстоящите събития!

Запитване

Търси
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!