2015 - EDUCATHE+

EDUCATHE + Образователният театър – център на интеграция и доказване на работен потенциал на хора с увреждания

Финансиран от програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт (Erasmus +), EDUCATHE + е партньорски проект на осем организации от шест страни-членки на ЕС и една партньорска страна, които се стремят заедно към подобряване на заетостта на хората с увреждания чрез средствата на образователни театър. Този метод позволява развитие на ключови компетентности у хората с увреждания, като в същото време съдейства за увеличаване на тяхната видимост и разбива съществуващи в обществото предразсъдъци – основна причина за трудностите, които хората с увреждания срещат на пазара на труда се

Проблемите на хората с увреждания са социален проблем, на който ЕС през последните години обръща специално внимание. Това, което все още не е постигнато, е липсата на разбиране у работодателите, че тези хора не се неспособни да работят. Както организации с дългогодишен опит в работата с и за хора с увреждания, ние знаем, че това се дължи на липса на взаимодействие между хората с увреждания и тези без.

От дългогодишен опит знаем, че контактите между хора със и без увреждания водят до по-високи нива на взаимното разбирателство, сътрудничество и дори заетост, както и до по-ниски нива на предразсъдъци и последваща дискриминация.
Основният метод, който ще ползваме в проекта е разработен въз че принципите, изведени през 2008 г. в рамките на проект „Образователният театър – място за преодоляване на дискриминацията на хората с увреждания – EDUCATHE”. Той провокира преосмисляне на стойностите в живота, както у хората със или без увреждания, така и у техните обучители. Това е метод, отворен за нови идеи и разработки, което е особено важно, имайки предвид различните нужди на многообразните местни общности в ЕС. Ето защо, това партньорство има за цел чрез споделяне на методи и обогатяването им от споделения опит на партньорите, да премине от полето на неформалното образование в сферата на заетостта. Построенo на доказан метод, който позволява на всички партньори да включат техния метод, това партньорство ще даде ново измерение и ще произвежда добавена стойност на европейско ниво за всички, които участват в партньорските дейности – обучаеми и обучители със и без увреждания, както и косвено – широката общественост, медии и законодателите (чрез нашите представления) – следователно е насочен към всички заинтересовани страни на този социален проблем.

В общо 40 дни и 8 международни образователни семинари по сценични изкуства, участниците ще проведат 112 мобилности в градовете на партньорски организации (31 от които, направени от хората с увреждания); ще споделят и разработват практики и ще подготвят 8 театрални спектакъла, представени пред широка публика с цел повишаване на обществената информираност за съществуващата икономическа дискриминация на хората с увреждания. Представленията ще се състоят на места, символизиращи връзката между ЕС и местната страна, където ще последват дискусии между хората с увреждания и широката общественост относно възможности и евентуално взаимодействие за лансиране на първите на пазара на труда. Тези изпълнения ще бъдат записани и разпространени на нашата уеб платформа http://upset.hr/en/e-platform/

и всички, които се интересуват от работа с (и за) инвалиди и използването на театъра за образователни цели, ще могат свободно да получите достъп до онлайн тези знания и други материали, произведени от това партньорство: E + Toolbox, E + образователно видео, E + документален филм.
Резултатите на нашето партньорство ще бъдат помеcтени там по време на целия проект и ще включват практики, упражнения, опит, интервюта и методи, които споделят партньорите от собствения си опит. Споделяйки и обогатявайки собствения си опит за приобщаване и насърчаване на пригодността за заетост на хора с увреждания, партньорите ще създадат нова обща методика.

Освен семинарите, които ще произвеждат публични изяви, ще имаме три срещи на персонала, за да се гарантира качеството на управлението на проекта и финализираща пресконференция.
Настоящото партньорство е изградена върху ценностите демократичност, прозрачност, равенство и солидарност, които ще вложим при провеждането на театрални работилници, за да преодолеем социалните предразсъдъци по повишаване на пригодността за заетост на хората с увреждания. В представленията ще направим видими техните способности, които да омаловажат техните физически или умствени затруднение в очите на работодателите – нещо, което насърчаваме да направят и други организации. Ние гледаме на това партньорство като основа за изграждане на обща бъдеща мрежа от организации, които отговарят на нуждите на хората с увреждания и работят в областта на образованието и културата за подобряване на тяхната пригодността за заетост.
Използваме тази възможност, за да поканим всички заинтересовани организации и лица, които работят С или ЗА хора с увреждания или други маргинализирани групи да се свържат и присъединят към нас по време на проекта и след това – когато ние планираме трета стъпка – разпространение резултатите от EDUCATHE + метод и система за обучение на възрастни в цяла Европа.

C1 = UPSET (Zagreb, Croatia)
C2 = INTEGRACIJAS INKUBATORS (Ventspils, Latvia)
C3 = ARATOS (Thessaloniki, Greece)
C4 = AKDENIZ UNIVERSITY (Antalya, Turkey)
C5 = OCEAN (Athens, Greece)
C6 = ADM (Siracuza, Italy)
C7 = TEATAR TSVETE (Sofia, Bulgaria)
C8 = DE ZEYP (Brussels, Belgium)

 

E + образователни семинари и срещи по проекта

Основните дейности на партньорството се състоят от международен театрални (и други перформативни изкуства) семинари и мениджърски срещи. Или, както Еразъм + обича да ги нареча – кратки обучения на персонала и транснационални съвместни срещи по проекта.

Основната цел на семинарите е да се даде възможност на участниците да развиват или засилят своите „меки умения“ (ключови компетенции на ЕС), завършвайки всеки от тях с публично представление, с което правят по видими за обществото предразсъдъци към хората с увреждания на пазара на труда.

Срещи на ръководителите на проекта пък са средство за общуване на живо, където партньорите могат да обсъждат въпросите на партньорството, да планират бъдещи дейности и разработват реда и условията на успешно сътрудничество.

Семинарите ще се провеждат на всеки два до три месеца в седем страни и осем града: Загреб (Хърватия), Солун (Гърция), Брюксел (Белгия), Анталия (Турция), Атина (Гърция), Сиракуза (Италия), София (България ) и Вeнцпилс (Латвия).

Всеки семинар ще бъде уникална възможност за местния партньор да представи своя начин на работа в международна обстановка (което често липсва при работа с проблемите на хората с увреждания), а също и възможност за всички партньори, за да се комбинират, променят, да изследват и определят нови методи за подобряване на тяхната собствена работа.

Срещи на мениджърите ще се проведат трикратно: Загреб (Първа среща), Анталия (Междинна среща) и отново в Загреб (Среща за финално отчитане). Последната среща ще включва конференция с медии, където резултатите от всички партньори ще бъдат представени и семената на ново партньорство (или дори работа в мрежа) ще бъдат посадени.

E + ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Театралните & перформативни представления, създадени през образователните семинари, които се фокусират върху въпроса за пригодността за заетост и уменията на хората с увреждания и хората, които работят с тях, са. неразделна част от E + партньорството. Уменията се разработват чрез комбиниране на неформалното образование и перформативни изкуства за постигане на така наречените „меки умения“ – важни ключови компетенции. Освен че публично представят работата, извършена от участниците, те също внушават положително послание към публиката в залата, а по-късно – и на широката общественост и работодателите чрез видео клипове от изпълненията, които са публикувани на нашия E + платформа.

Въпреки че нашите методи, стилове на изразяване и специфични местни теми, изиграни от участниците, могат да се различават, основното послание на всички представления в E + партньорството е за солидарност, интеграция и възможностите и пригодността за заетост на хората с увреждания.

Представленията на E + партньорството предават основното послание за самостоятелност, самочувствие, положителен мироглед, приятелство, солидарност и включване – което ще помогне на участниците да получат страхотни нови бизнес идеи и повишава техния дух на предприемачество, поради което те играят решаваща роля в това партньорство.

Всички са добре дошли да посетят нашите безплатни представления (моля, проверете датите и местата по-долу) или, като алтернатива, да се присъединят към нашите представления онлайн – чрез техните видео записи.

C1 Международен образователен семинар и представление

UPSET (16.-21.11.2015.), Загреб, Хърватия: НЕВИДЯНА СПОСОБНОСТ

Educathe+ Educathe+ Educathe+ Educathe+

Educathe+ Educathe+ Educathe+ Educathe+

Първият образователен семинар на партньорството „Невидяна възможност” е основан на базата на драма-действие. Ще бъде проведена в Trešnjevka Културен център, Загреб (Park Стара Trešnjevka 1, 10000 Загреб).

Основни цели:

  • повишаване на пригодността за заетост на хората с увреждания чрез разработване на „меки умения“ (ключови компетенции на ЕС) на участниците и даване на възможност за пазара на труда,
  • повишаване на видимостта на този социален проблем в обществото,
  • повишаване на осведомеността сред публиката и работодателите и подбуждат към дискусии и дебати,
  • изследване на предразсъдъците и заклеймяването на хората с увреждания на пазара на труда

Работната среща ще започне на 16-ти Ноември, 2015 и ще завърши с публично представление на 21 ноември 2015 г., в известната „Европейската нощ на театъра“, през която през 2014 г. само за една нощ – бяха отчетени 42 000 зрители на 148 представления в 43 града.
Уъркшопът ще се проведе от координиращият партньор UPSET театър. UPSET ще използва подхода си драма-действие, за да подтикне участниците към участие в театралния процес на интензивно взаимодействие между тези, които са „без увреждания“ и тези, които са „инвалиди“ чрез приемане на избрани от самите тях роли и рефлексивно мислене. Участниците ще преминат през упражнения по метода на UPSET, който е изграден върху комбинация от символичния театър на Виктор Търнър (версия на племенен ритуал), изследване на действията на Курт Левин и други подобни изразни перформативни изкуства (например съвременен танц), чрез които те ще изследват темата и подготвят своето представление. UРSET драма-действието е метод за научни изследвания, основан най-вече на базата на знанията, опита и вложената креативност, които участниците въвеждат в процеса на търсене на перспективи. Ще се комбинират различни упражнения и театрални практики, вкл.съвременен танц, за да бъде развито пространство на свобода от роли, интензивно взаимодействие и дискусии на рефлексивно мислене. Кулминацията на този процес ще бъде финалното представление, което ще се проведе от участниците.
Educathe+

Семинарът ще се проведе от социолога Иван Хроматко и Наташа Юрисич, танцов педагог и хореограф. В края, на уъркшопа резултатите ще бъдат записани и по-късно публикувани на платформата с цел разпространение и покана към други лица и организации да се присъединят към нас в една бъдеща мрежа и / или да ги използват в своята работа.

Educathe+

 

НЕВИДИМА СПОСОБНОСТ
11.21.2015; 20 часа (вход свободен)
Trešnjevka културен център, парк Стара Trešnjevka 1 (TNT театрален салон)

Публичното представление „Невидима способност“ е окончателния вид на едноименния семинар с участието на хора с увреждания и хора, които се занимават с проблемите на хората с увреждания от Гърция, Италия, Латвия, Турция, България, Белгия и Хърватска, които са загрижени за увеличаване на пригодността за трудова заетост на хората с увреждания и техните умения. Семинарът се провежда в рамките на програма „Educathe +“, KД2 Стратегически партньорства.

Семинарът се води от Иван Хроматко и Наташа Юрисич, членове на Асоциацията за превенция на стигматизацията и образователен театър и имат за цел изследване на някои от проблемите, пред които са изправени хората с увреждания на пазара на труда и социалния живот. Представлението ще представи потенциални решения на тези пречки.

Семинарът ще бъде проведен по метода драма-действие – новаторство в областта на образователния театър, който е проектиран от социолог Иван Хроматко при работата му по неговата докторска дисертация, а след това – обогатен с движение и танц от хореографа и танцов педагог Наташа Юрисич.

В него участниците ще формират един алтернативен и символичен свят, който ще ги освободи от ежедневни роли и ще им даде свобода да критикуват ежедневни норми и ценности, както и да осъществяват интензивно взаимодействие помежду си. В този символичен свят те ще проучат различни социални отношения и възможности при смяна на роли – напр. влизайки в тая на работодател на лица-инвалиди и опитвайки действията, които излизат извън рамките на стигматизация, изпращайки външни (публични послания) и вътрешни (осъзнаване на лични умения и способности).

Като се започне от най-известните думите на всички маргинализирани групи и индивиди, „Нищо за нас без нас“, участниците ще продължат активно да създават представления и пресичат пътя от стигмата; да преследват включването и отдаването на равни възможности на хората с увреждания; да се противопоставят на институционална дискриминация и архитектурните бариери и да търсят възможни решения на тези проблеми
В края на представлението ще има дискусия между публиката и изпълнителите, в която ще се запознаят с проблемите, пред които са изправени хората с увреждания в седем европейски страни, но също така и техните решения, които потенциално могат да бъдат приложени в Хърватска.
Всички са добре дошли!

Educathe+

Домакини, асистенти и доброволци:

Иван Хроматко, Наташа Юрисич, Лейла Юнис, Ана Боинач, Владан Kорда
Представят:
Аматьори и професионалисти от Латвия, Гърция, Италия, Белгия, България, Турция и Хърватия – участници в международни театрални и образователни семинари на пригодността за заетост на хората с увреждания.

C2 Международна работна среща

„Лица на сцената, лица пред камерата“

13.01-17.01.2016; Солун, Гърция

Educathe+Спектакълът на втората работна среща „Лица на сцената, лица пред камерата“, разработен като действен театър на израза, ще бъде представен в Theater Aratos (Москов 12, Солун).Участниците ще бъдат обучавани да изразяват своите мисли и чувства, използвайки театрални методи по Гротовски, Боал, Гещалт и Станиславскии и по този начин ще се опитват да преодолеят различията си.

Основните цели на семинара и окончателното изпълнение са:
Да помогнат на участниците да бъдат по-уверени в себе си в ежедневието,
Да повишат пригодността за заетост на хората с увреждания чрез развитие на „Меки умения“ (ключови компетенции на ЕС) на участниците и им се даде възможност за пазара на труда,
Да преодолеят различията и кажат НЕ на дискриминацията срещу хора с увреждания.

 

Изпълнението на 17-ти януари 2016 ще включва хора с увреждания и хора, които се занимават с проблемите на хората с увреждания от Гърция, Италия, Латвия, Турция, България, Белгия и Хърватия, загрижени за повишаване на пригодността за заетост на хората с увреждания и техните умения. Семинарът ще се проведе от партньора на Educathe + Theatro Aratos като театрална група е специализирана в театралната импровизация набляга на социалните въпроси, нагласи, реакции в нашето ежедневие, човешките отношения. Aratos също е открита театрална общност за преподаване на ДКР и не-видими увреждания хора, които имат различни хронични заболявания.
Изпълнението на 17-ти януари 2016 ще представи театъра в една по-социална форма, помагаща на хората да изразяват чувствата си. Спектакълът ще бъде крайният резултат от метод Гещалт (екип и проблем), метод Боал (Театър на потиснатите, Invisible театър), Гротовски (Цел драма) и Станиславски система (концепция на емоционална памет, за които един актьор се фокусира вътрешно, за да обрисува емоциите на героя на сцената).

 

Educathe+

Семинарът ще се проведе от директор-актьор-драматург и журналист Василис Tsikaras и Eleni Gianniou, танцов педагог и гимнастичка, квалифицирана в специализирани манипулации. И накрая, на семинара ще бъдат записани и по-късно публикувани на интернет платформата резултатите – за да се разпространяват и да привличат други лица и организации.

 

C3 Международен обучителен семинар &

Публично представление „Рамките“

Брюксел, Белгия; (15.03.2016 – 19.03.2016)

Обект и отправна точка на семинар C3 ще бъде понятието“Рамките“.

Какво е рамката? Какви видове рамки разпознаваме? Кои рамки направим ни усещаме като ограничения, а кои – като подкрепа и разкрепостване. Стигма, подценяване, дискриминация или изключване от предразсъдъците, невежеството и страха от неизвестното или друго, представлява за много хора реалността. Това ли е, което се случва в ежедневието, на работното място или при търсене на работа. Семинарът C3 „РАМКИ“ има за цел да ОБОГАТИ инструментариума на участниците с и без (очевидно) увреждане, за профилиране и изразяване на собствените си умения и таланти и да разшири погледа на зрителите като ги покани да творчески да погледнат това, което имат участниците им предлагат.

 


Театърът умишлено е избран като сигурно място за работа в цялата интимност, уважение, доверие и свобода на мислене и действие. Семинарът започва със събирането на информация и работни материали от брейнсторминг сесии и интервюта с участниците на тема „Рамки“. Личният опит, идеи, свидетелства, мисли, чувства и проблеми, които излизат от тях, ще бъдат градивните елементи на бъдещия спектакъл. Чрез средствата на театралните импровизация, танц и сценична пластика участниците ще опознаят по-добре себе си и „другия“. Материалът, получен по време на семинара ще бъде подготвен за публично изпълнение. Това представяне съдържа послание към публиката, която е поканена на сесия с въпроси и отговори с участниците след шоуто.

Брюксел – снимки | Брюксел – още снимки

C4 Международна работна среща:

„Безкрайност на цветовете на драмата“

(18.09.2016 – 23.09.2016; Анталия-Адразан, Турция)Международен уъркшоп С5 “ Оглеждане“ &
Заключително публично представяне на НПО O.C.E.A.N “ Реакции “

(30-1-2017 -3.2.2017):

Петият обучителен семинар на партньорството, наречен „Оглеждане“ и заключителното публично представление „Реакции „, ще се проведое в Културния център на община Община Чайдари ( ул.Колокотрони 36, Чайдари, Атина, Гърция) Домакин на срещата ще бъде НПО O.C.E.A.N.

 

 

 

 

Основните цели на семинара на C5 са:
– Повишаване на пригодността за заетост на хората с увреждания чрез развитие на „меки умения“ в ключови компетентности (ЕС) на участниците, за да им даде възможности на пазара на труда.
– Повишаване на видимостта на съществуващата дискриминация на хората с увреждания на пазара на труда сред широката общественост, повишаване на осведомеността сред потребителите и работодателите и провокиране на дискусии и дебати -Проучване на предразсъдъците към хората с увреждания на пазара на труда

Уъркшопът „Оглеждане“ се занимава с човешкото многообразие и приканва участниците (със и без увреждания) за изграждане на ефективни комуникационни умения (активно слушане, съпричастност и по-дълбоко разбиране), като същевременно общуват с другия, търсейки сближаване и приобщаване. Увреждания не бива да се възприемат като проблем, а като предизвикателство за ползотворно сътрудничество на индивиди и общности, усилията трябва да се съсредоточат върху премахване на бариерите (организационни, структурни, културни, социални и т.н.) за да бъде приобщаването материализирано. Вместо да съветваме инвалидите да се променят (чрез корекция, терапия и т.н.), за да се превърнат в част от обществото, обществото трябва да станае по-отворено и гъвкаво и реагира еднакво за човешката мозайка.

Резултатът от уъркшопа ще бъде театрално предствление “Реакции” с участието на 20 доброволци на НПО O.C.E.A.N, половината от тях с големи трудности. Театралната постановка ще бъде осезаем резултат от работата на групата, осъществена през последната една година. Доброволците работят за изграждането на груповата идентичност и развитие театър-специфични умения. Членове на други гръцки групи ще се присъединят към участниците от партньорските организации и съвместно ще напишат пиесата и ръководят нейното поставяне и публично представяне пред публика.

Нашата театрална работилница ще бъде място на освобождение от роли, на рефлексивно мислене и интензивно взаимодействие между „хората без увреждания“ и „инвалидите“.

Участниците ще преминат през метода “Театър чрез Reflections”, който OCEAN използва в работата си.
Основава на три стълба:
• Преди (раждането)
• Сега (до момента)
• След (Отвъд)
Чрез дешифриране на този специфичен триптих, ние можем да го преведем, както следва:

1. Подготовка за работа (Място / сфера)
2. Самоуправление вътрешно / в рамките на работната среда
• междукултурни отношения и информираност
• управление на времето
• стрес справяне
• сътрудничество и взаимодействие
• адаптация и приспособяване
3. Самооценка: методи за организиране, цели

Методически инструменти, които ще бъдат използвани по време на семинара са:
1. Импровизация: „Общество“: процеса на интеграция в рамките на всяка група рамка / екип
2. „Контакт“: Взаимодействие и сътрудничество: „Ти и аз“
3. ОСНОВНО ОБУЧИТЕЛНО СРЕДСТВО: „Размисли“: Оглеждане:
• високо ниво на управление на времето
• зачитане на многообразието
• емпатия
4. Импровизация: „Следвай ме“
• самооценка и оценка
• цел и определянето на целите в умения и способности

Уъркшопът ще се ръководи от Димитрис Kaцидониотис: Биолог, музикант и актьор, Василиос Иконому актьор и режисьор и Панайотис Зорнацидис – актьор и театролог.

Участниците са както хората с увреждания и преподаватели, които произхождат от осем партньорски организации и седем страни от Европа!
След семинара ще бъдат записани и по-късно публикувани резултатите, канейки и други лица и организации да ги ползват в работата си и се присъединят към нашата бъдеща мрежа.

С6 Международен образователен семинар „В дълбоки води“ & Публично представяне „Граници“.

21.03 – 25.03. 2017 – Сиракуза, Италия

Шестият обучителен семинар е уъркшопа „В дълбоки води“ (21 – 24 март 2017) и финалното изпълнение „Граници“ (25 март, 2017), ще се проведе в Convento del Ritiro (Via V. Mirabella, 31 Сиракуза, Италия)
Домакиин ще бъде НПО DiversaMente, партньор в проекта.

Уъркшопът “В дълбоки води” се занимава с икономическото приобщаване на хората с увреждания в обществото, с което приканва всички участници да споделят добри практики и да се научат как да се използват театъра за обучение на следните ключови умения:
Инициативност и предприемачество;
Социални и граждански компетентности;
Културно съзнание и изява;
Комуникация на чужд език;
Комуникация на майчин език.

Уъркшопът ще се фокусира върху реалното влиянието, което местния контекст има в ежедневието на хората с увреждания (проблеми на хората с увреждания в местната общност) и предоставената възможност от международния семинар.

Уъркшопът „В дълбоки води“ се опитва да отговори на въпроса: „Какви са границите на човешкото същество?“. Участниците ще изследват какви са:
Границата на тялото
Границата на гласа
Границата на чувството
Използвайки четири кратки скриптове, ще бъдем изправени пред границите на самите себе си и пред границите на отношенията с другите. Тяло, глас и чувства ще ни дадат емоции, които според „откраднатия“ цитат на Г. Линч:

” Емоциите са като риба. Ако искате да хванете малка риба, можете да отседнете в плитки води. Но ако искате да хвана голяма риба, трябва да отидем по-надълбоко. Там те са огромни и много красиви”.

Уъркшопът ще се проведе от Андреа Ибба, актьор и режисьор, в историческата местност Ортиджа-Сиракуза, давайки възможност на всички участници да работят в историческо място и в същото време да се даде гласност на място, което принадлежи на всички европейски граждани.
Участниците са хората с увреждания и преподаватели, които произхождат от осем партньорски организации и седем страни от Европа! Резултатите от уъркшопа ще бъдат записани и по-късно – публикувани на интернет платформа, за да се разпространят и използват и от други лица и организации с жеания да се присъединят към нас в бъдещата мрежа
НПО DiversaMente ще се присъедини към членовете на партньорските организации за написването на пиесата, подготовката й и представянето й на открито пространство пред публика
Спектакълът ще бъде разпространен, благодарение на аудио / видео запис, който ще бъде качен в интернет, пресата и всички съответни предвидени медии.

C7 Meждународен обучителен семинар и публично представяне

„Живот с маски“

Предмет на нашия уъркшоп ще бъдат вътрешните маски, които в живота ни помагат да успеем или ни превръщат в жертви в различни ситуации. Tова са модели на поведение, които прилагаме, за да можем да се справим с предизвикателствата, преди сами да сме разкрием своята същност.

Някои от маските ни помагат да постигнем целите си, с други прикриваме уязвимостта си. Често те блокират съзнанието ни и ни водят в един и същ сценарий отново и отново, лишавайки ни от възможността да получаваме най-важните неща: любов, грижа, уважение, връзка с другите.

Целта на семинара е да изследваме маските, които носим в различните области на живота си: любов, семейство, кариера, общуване с хора с увреждания, общество.

В представлението „Живот с маски“ ще търсим различни гледни точки и ще използваме различни подходи: импровизирани кукли, маски за лице, форум театър. То ще се основава на личен опит, мисли и чувства по този въпрос.

Програма

Неделя, 11.06.2017

Пристигане

19:30 «Добре дошли!» – среща в ресторант «Форум»

 

Понеделник, 12.06.2017

09:30 – 10:00 регистрация (Ул. „Йордан Йовков“ 13)

10:00 – 13:00 изграждане на екип и мозъчна атака на темата

(Вкл. 15 минути кафе-пауза)

обяд

14:30 – 17:30 проучване на вътрешни маски (Вкл. 15 минути кафе-пауза)

вторник, 13.06.2017

09:30 – 10:00 регистрация

10:00 – 13:00 работа с маски за лице (Вкл. 15 минути кафе-пауза)

обяд

14:30 – 17:30 работа с маски за лице (Вкл. 15 минути кафе-пауза)

сряда, 14.06.2017

09:30 – 10:00 регистрация

10:00 – 13:00 обучение за импровизирани кукли

(Вкл. 15 минути кафе-пауза)

обяд

14:30 – 17:30 въвеждане на форум театър (Вкл. 15 минути кафе-пауза)

 

четвъртък, 15.06.2017

09:30 – 10:00 регистрация

10:00 – 13:00 организиране на крайния скрипт (Вкл. 15 минути кафе-пауза)

обяд

14:30 – 17:30 техническа репетиция (Вкл. 15 минути кафе-пауза)

 

петък, 16.06.2017

Свободно време

14:00 – 17:00 обща репетиция (Вкл. 15 мин. Кафе-пауза)

„Военно-ист орически музей“, ул. „Черковна“ 92)

18:00 представяне и дискусия

21:00 Воденицата”, Драгалевци

събота, 17.06.2017

отпътуване

Видеозапис от публичното представяне на резултатите от уъркшоп “ЖИВОТ С МАСКИ” можете да видите ТУК

Абонирайте се за бюлетина на

ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”

Бъдете в час с предстоящите събития!

Запитване

Търси
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!