Министерство на културата

2014 - „Tи решаваш!“

създдаване на форум театрален спектакъл против насилието между връстници за деца от 9 до 13 год.

С подкрепата на Министерството на Културарата

създаване на форум театрален спектакъл против насилието между връстници за деца от 9 до 13 год.

Днес насилието в училище до такава степен е станало ежедневие, че учениците често не го забелязват. Все по-често, все по-рано…

Дидактичната образователна система явно е безсилна да се справи с проблема. Назидателните думи на училищния директор вече не помагат.

В театралния спектакъл, който искаме да създадем, учениците ще видят едни от най-често срещаните сцени на насилие в училище, ще се идентифицират с героите, ще говорят за тяхната мотивация и чувства в различните моменти от развитието на историята. Когато децата съпреживеят емоциите на жертвата, те ще бъдат мотивирани да потърсят начин да облекчат положението й. С тяхното активно участие ще създадем други сцени, показващи друга гледна точка към историята. Така те ще могат да преосмислят своето мнение, да изразят собствените си преживявания и мисли. Обучението чрез преживяване може да достигне до по-дълбоко и дълготрайно разбиране, до доведе до промяна в нагласите и мисли.

Надяваме се чрез медийните си партньори вестник “Аз-Буки” и радио “Алма матер” да дадем максимална гласност на резултатите от приложението на драма и театър техники в гражданското възпитание на подрастващите. Дано това провокира интерес у Министерствата на Културата и Образованието към развитието на приложния театър и внедряването му в училищната система.

За да бъде оценена ефективността на тази иновативна практика, ще търсим обратна връзка от зрителите. Въпросите ще бъдат отпечатани на флаерите и те ще могат да ни отговорят по електронен път

 

 

 

24-27.02.2014 турне на “А ти какво би направил?” в Берковица и Монтана