2018-2021 - Тормоз и злоупотреба

Резюме:

Проектът ще да бъде реализиран в продължение на 32 месеца (от 01-09-2018 до 30-04-2021) от консорциум от 7 партньорски организации от 6 различни страни (Унгария, Румъния, България, Франция, Португалия и Дания) и асоцииран партньор, ръководени от FSZK НПО, Унгария.

Основната цел на проекта е да подпомогне ежедневната работа на педагозите за предотвратяване на различни видове тормоз между младите хора – от подигравки до злоупотреби. В проекта ще бъде разработена цялостна система от инструменти, която включва:

– Симулативна игра, предимно за млади хора (O1);

– Насоки за работа с опита на младите хора, придобит от симулационната игра (O2);

– Методология на Форум театъра, която работи и с техния опит, придобит от играта (O3).

Една от целите на играта е да повиши чувствителността и информираността на младите хора за различните начини на тормоз. Друга важна цел на проекта е да насърчава и подкрепя социалното включване на такива уязвими групи, които вече имат по-малко възможности и така имат по-голям шанс да станат жертви на тормоз. Симулационната игра подкрепя нашата обща отговорност за избягване на ситуации на тормоз. Третата цел на проекта е предоставяне на необходимите знания и практики на млади хора (включително млади хора от различни видове уязвими групи) за разпознаване, избягване и / или справяне с такива ситуации по най-добрия възможен начин.

 

Партньори:

  • Copenhagen City Youth School (Дания)
  • E2C73 (Франция)
  • Association of Hungarian Head Teachers (Унгария)
  • Second Chance School of Matosinhos (Португалия)
  • Universitatea Babes Bolyai (Румъния)
  • Tеатър “Цвете” (България)
  • Equal Opportunities of Persons with Disabilities Non-Profit Ltd. (Унгария)

Събития:

Тест 1

Напредък в Дания

Нова мотивация от Франция

Важен напредък в Португалия!

ПОСЛЕДЕН ТЕСТ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА