Тормоз и злоупотреба

Не допускай тормоз и насилие

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА

Тъй като пандемичната ситуация силно ограничи възможностите ни за разпространение на информация за проекта, решихме, че най-полезният начин да постигнем основната му цел – да помогнем на педагозите в тяхната възпитателна работа – ще бъде да превърнем финалната среща в демонстрация на играта сред хора, които биха я прилагали с ентусиазъм. Като цяло частните училища […]

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА Read More »

Не допускай тормоз и насилие

ПОСЛЕДЕН ТЕСТ

ЦЕЛИ: Тестване на уместността на преведените герои, ситуации и алтернативни реакции в национален контекст, за да бъдат подобрени, ако е необходимо. Тестване на насоките и събиране на предложения за по-нататъшно подобрение. Тестване / намиране на алтернативни методи за използване на симулационната игра при различни национални ограничения на Covid-19. УЧАСТНИЦИ: ученици от 4 различни града

ПОСЛЕДЕН ТЕСТ Read More »

Не допускай тормоз и насилие

Важен напредък в Португалия!

Четвъртата партньорска среща от проекта на програма „Еразъм +” – „Превенция на тормоз и злоупотреби” (ПРЕВЕНТ) беше организирана от 30 септември до 3 октомври 2019г. в Матозиньош, Португалия. Консорциумът от 7 партньорски организации, продължи с голям успех съвместната си работа за разработване на симулационна игра за млади хора. Симулационната игра има за цел да информира

Важен напредък в Португалия! Read More »

Не допускай тормоз и насилие

Нова мотивация от Франция

Третата среща от проекта на програма Еразъм +, озаглавен „Превенция на тормоз и злоупотреби“ се проведе на 12-14 юни 2019г. в Шамбери, Франция. Срещата стартира с прекрасна церемония, която се състоя в кметството на Шамбери, придружена от мотивираща и вдъхновяваща реч на заместник-кмета на града – г-жа Natali Colin–Cocchi. След церемонията, консорциумът от 7 партньорски

Нова мотивация от Франция Read More »

Не допускай тормоз и насилие

Напредък в Дания

След първата среща (Будапеща, декември 2018 г.) членовете на консорциума работиха усилено върху финализирането на вече съществуващите символи и ситуации в играта, а играта беше тествана от млади хора и експерти в Дания, Португалия, Франция, България и Румъния. След това членовете на консорциума се срещнаха отново по време на вторите транснационални партньорски срещи, които бяха

Напредък в Дания Read More »

Не допускай тормоз и насилие

Тест 1

Театър “Цвете” проведе първия тест на играта на 22.02. 2019 г. в 117-то СОУ „Св.Св.Кирил и Методи” в гр. Бухово – малък работнически град в покрайнините на София с преобладаващо ромско население. Подготовка: В предварителен разговор с директора на училището и училищния психолог представихме проекта и изразихме желанието си да проведем теста с 10 ученици

Тест 1 Read More »

Не допускай тормоз и насилие

Проектът оживява!

Творческата работа по проекта „Превенция на тормоз и злоупотреби„ започна с първа среща на 2-4 декември 2018г в Будапеща. По време на срещата, консорциума от 7 партньорски организаци и от 6 държави, ръководени от FSZK Nonprofit Ltd., се запознаха с правилата и плановете на проекта, а също и с тестовата версия, която още е в

Проектът оживява! Read More »