„СМЕСВАНЕ НА ПУБЛИКИ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО”

Hello, friends!
Днес получихме писмото на Европейската комисия, че Оценката на окончателния доклад на проект „СМЕСВАНЕ НА ПУБЛИКИ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО” (Reference number: 583692-CREA-1-2017-1-BE-CULT-COOP1 -2017-1696 Title: AUDIENCE BLENDING by ARTS Europe) вече е завършена.
Проектът е постигнал напълно избраните приоритети и трябва да се счита за „пилотен“, тъй като малко проекти, финансирани от ES, се опитаха да обединят в постигането на обща цел чуващи и нечуващи актьори. Благодареие на силната ангажираност на партньорството, бяха преодоляни идентифицираните очевидни технически (оперативни, творчески) и практически предизвикателства, показващи колко още трябва да се постигне за прекъсването на границата между тези две паралелни реалности. Независимо от това, препоръчително е прилагането на по-разнообразни стратегии за насърчаване на проектните дейности и разпространение на резултати.

Subscribe to the newsletter at

Theatre Tsvete

Stay up to date with upcoming events!

Inquiry

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!