Theatre “Tsvete” will visit the Humanitarian High School in Sliven

On 13 октомври в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ ще гостува театър „Цвете“

On 13 октомври в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ ще гостува театър „Цвете“. Формацията е неправителствена организация, в която има професионални актьори, directors, psychologists and volunteers. Already 27 years те прилагат в работата си новаторски за България интерактивни театрални техники, които помагат на деца и младежи да опознаят и приемат себе си и другите, провокират личностното им развитие и окуражават позитивното им включване в обществения живот. Forum theatre is a theatrical play, in which the problem is shown in an unresolved form. The audience, who is also a participant in the performance, е поканена да предложи и изиграе решения, като при преиграването на представлението зрител влиза в ролята на потърпевшия в избран от него момент и променя поведението му по удачен според него начин. Forum Theater provides viewers with an incredible chance to try out in a safe environment different patterns of behavior in possible problematic life situations.. Театралната трупа „Опит за летене“ на хуманитарната гимназия е включена в проекта на организацията "Exercise your rights with knowledge and creativity", който се подкрепя финансово от Iceland, Liechtenstein and Norway under the Financial Mechanism of EIP. Основната цел на този проект, в който участват още четири училища от различни райони на страната, е разработване и прилагане на образователни инструменти за обучение по правата на човека. Предстои период на съвместна работа на трупата на ПХГ“Дамян Дамянов“ с актьорите от театъра Tanya Yorgova and Yavor Kostov, която включва и два творчески лагера в Chepelare.

On 13 October from 11.00 часа в залата на Военния клуб за училищната общност на ПХГ „Дамян Дамянов“ е предвидено представлението на "Color shadows", в което театралната игра е и иновативно неформално здравно обучение на младите зрители, насочено към предотвратяване на употребата на наркотични вещества и свързания с това риск от заразяване с ХИВ. След представлението екипът на театър „Цвете“ кани директори на училища, teachers, ръководители на ученически театрални трупи, социални работници и журналисти в 12.30 часа в мултимедийната зала на хуманитарната гимназия на среща-разговор за представяне на проекта. След срещата предстоят първите творчески контакти на младите театрали хуманитаристи с екипа на театър „Цвете“.

Forum theatrical performance for young people over 13 years за употребата на наркотични вещества и риска от заразяване с ХИВ, which are part of the challenges facing young people.

Participate: Nevena Dencheva, Tanya Yorgova, Mikhail Petrov, Philip Gulyashki

Forum Theatre is a theatrical play, in which the problem is shown in an unresolved form. The audience, who is also a participant in the performance, е поканена да предложи и изиграе решения, като при преиграването на представлението зрител влезе в ролята на потьрпевшия в избран от него момент и промени поведението му по удачен, според него начин.

Forum Theater provides viewers with an incredible chance to try out in a safe environment different patterns of behavior in possible problematic life situations..

Theatrical and social formation "Theatre Tsvete" was founded in 1993 from alumni of NATFA "Krastyo Sarafov", София – катедра Puppet theatre. On 13 April, 1999 is registered as a non-profit association under the Law on Persons and the Family. Through 2013 the association is re-registered under the Law for the non-profit legal entities in performing activity in public benefit.

The actors work and FOR and WITH children and young people and their environment to create preconditions for their future positive inclusion in social life, regardless of their origin and capabilities:

  • - for the development of their personal potential and building a value system;
  • - for prevention of participation in acts of violence, ethnic intolerance, sexually transmitted diseases, human trafficking, drugs;
  • - for the inclusion of disadvantaged adolescents: from minority ethnic groups, deprived of parental care, homeless, with physical and intellectual problems, with deviant behavior, dropped out of school, victims of violence and military conflicts;
  • - for their inclusion in a youth network for non-formal civic education of peers under the Convention on the Rights of the Child.

Applying innovative for our country theater- and drama techniques, actors conduct non-formal civic education among adolescents. The audience is not just a spectator, a and a participant in an interactive presentation. In work sessions, students learn through experience, and not by learning, how to deal with life's problems

To help successfully introduce young people from isolated communities into social life, the team works to break stereotypes in society's attitude towards them.

Провеждат обучения на педагози, актьори и социални работници за приложение на изкуството в социалната и образователна сфера.

Скъпи приятели, с радост ви съобщаваме, че партньорският проект "Color shadows" on СНЦ ”Театър Цвете” and Фондация „Инициатива за здраве” , financed by Sofia Program "Culture", най-после стартира! Проектът предвижда провеждане на иновативно неформално здравно обучение на подрастващи между 13 and 18 years, целящо предотвратяване употребата на наркотични вещества и свързания с това риск от заразяване с ХИВ. On 29.09.2020r. from 11:50 едноименният форум театрален спектакъл ще бъде представен в ПГО „Княгиня Мария-Луиза”. Форум театърът предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в евентуални реални проблемни ситуации На 05.10.2020 from 12:45 ще бъде проведен интерактивен тренинг от психолози-експерти по темата от Фондация „Инициатива за здраве”.

Organizes public performances of theatrical performances, in which they participate, together with other peers.

Conducts national and international trainings and exchange of experience in the application of drama- and theater techniques in social work for educators, actors, social workers, young people - volunteers (The Balkans, Western Europe, USA). Looking for cooperation with parents, state and municipal institutions, NGOs, mass media.

Winner of international awards.

Член на Международната Асоциация за Драма/Театър в Образованието IDEA, The National Network for Children, World Puppet Theater Association UNIMA, The Association of Bulgarian Puppet Theaters ACT, Association for Pedagogical and Social Assistance to Children FICE - Bulgaria and The National Alliance for Social Responsibility.

The project "Exercise your rights with knowledge and creativity" is implemented with financial support in the amount of 113,600 euros, provided by Iceland, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на EIP. Основната цел на проекта е разработване и прилагане на образователни инструменти за обучение по правата на човека.

Subscribe to the newsletter at

Theatre Tsvete

Stay up to date with upcoming events!

Inquiry

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!