• 2020
    - 2021
  Око на художник, душа на поет

  2020 - 2021 - Око на художник, душа на поет

  с подкрепата на Министерството на Културата Спектакълът „Oко нa художник, душа на поет“ е изграден върху разказите „По жътва”, „Задушница”, „Косачи” и „На оня свят”, включени в учебната програма по литература в основен и среден етап на образование. Замислен е с цел да повиши интереса на учениците към творчеството на Елин Пелин, както и да […]

 • 2018
    2021

  2018-2021 - Тормоз и злоупотреба

  Резюме: Проектът ще да бъде реализиран в продължение на 32 месеца (от 01-09-2018 до 30-04-2021) от консорциум от 7 партньорски организации от 6 различни страни (Унгария, Румъния, България, Франция, Португалия и Дания) и асоцииран партньор, ръководени от FSZK НПО, Унгария. Основната цел на проекта е да подпомогне ежедневната работа на педагозите за предотвратяване на различни […]

 • 2020
     

  2020 - Насилие в училище

  Театър “Цвете” предлага пет форум театрални спектакъла, свързани с различни форми на насилие, подходящи за различни възрастови групи. Форум театърът е театрална игра, в която актьорите представят проблемна ситуация. Публиката, която е и участник в представлението, е поканена да предложи и изиграе решения за облекчаването ѝ. Форум театърът предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват […]

 • 2020
     
  София Лого

  2020 - „Цветни сенки“

  Съфинансиран от програма „Култура“ на Столична община Партньорският проект на СНЦ ”Театър Цвете” и Фондация „Инициатива за здраве” предвижда провеждане на иновативно неформално здравно образование на 800-1000 подрастващи между 13 и 18 години, целящо предотвратяване употребата на >наркотични вещества и свързания с това риск от заразяване с ХИВ, чрез включването им във форум театрално представление […]

 • 2020
     
  Министерство на културата

  2020 - Урок по емпатия

  с подкрепата на Министерството на Културата Реализира се с финансовата подкрепа на Министерството на Културата, спечелена чрез конкурс   Разпространението на кукления форум театрален спектакъл “Летящият рицар“ сe провежда с цел превенция на насилието в училище сред ученици от началния етап на основното образование Кукленият форум театрален спектакъл „Летящият рицар“ представя историята на едно момче […]

 • 2019
     
  Национален фонд "Култура"

  2019 - Развитие на аудиторията на хората с увреден слух в България

  Подкрепен от НФК, програма „Публики“, договор № 122-P–18–ORG1620-23 /18.09.2018 Mаркетингова стратегия за разпространение на готовия иновативен жесто-словесен спектакъл „Граници”. Производство на листовки и плакати, разпространявани от центрове на Съюз на глухите в гр. Стара Загора, Бургас, Ямбол и София. Дигитална рекламна кампания в социалната мрежа Фейсбук. Развиване на активна комуникация с публиките […]

 • 2019
    2020
  СО район Младост лого

  2019-2020 - Превенция от насилие в училище

  финансирано от РКБППМН – район „Младост“ Театър “Цвете” предлага пет форум театрални спектакъла (външен линк), свързани с различни форми на насилие, подходящи за различни възрастови групи. Форум театърът е театрална игра, в която актьорите представят проблемна ситуация. Публиката, която е и участник в представлението, е поканена да предложи и изиграе решения за облекчаването й. Форум […]

 • 2018
     

  2018 - Кампания „Театър срещу насилието 2018“

  На фестивала „Театър срещу насилието”, проведен на 26.11.2018 в Университетския театър „Алма Алтер” бяха представени 4 форум театрални спектакъла. В края на 2017г. Театър „Цвете” обяви намерението си да проведе Кампания „ТЕАТЪР СРЕЩУ НАСИЛИЕТО” на среща с директори на столични училища и представители на местни комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни […]

 • 2016
    2020

  2016-2020 - Кой да бъде цар?

  с подкрепата на програма „Земеделие и развитие на селските райони 2014-2020” на Европейската Комисия. Куклена приказка с участието на публиката за деца от 3 до 10 години Спектакълът учи малките зрители колко е важно хората да се грижат за природата, за да може природата да се грижи за тях. Те получават множество възможности за участие […]

 • 2017
     
  „В Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чуждите“

  2017 - „В Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чуждите“

  Програма „Еразъм +“ 2014-2020 Ключово действие 2: Проекти за стратегическо партньорство „В Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чуждите“ СПОРАЗУМЕНИЕ № 2016-1-PL01-KA204-026320 (4) Резюме на проекта Проектът „В Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чужденците“ предприема действия от името на различни групи в неравностойно положение, […]

 • 2017
    2019

  2017-2019 - Смесване на публики чрез изкуство

  с подкрепата на програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия Създаването на възможност за равноправно включване на хора с увреждания в изкуството като изпълнители или публика, е общоевропейски проблем, който занимава многобройни организации, всяка от които – със специфични задачи и открития. Проблемът касае много хора, поради което партньорското взаимодействие между тях е много целесъобразно и […]

 • 2017
    2019

  2017-2019 - Куклени тържества в Родопите

  с подкрепата на фондация „Пловдив заедно 2019“ Проектът е финансиран от фондация “Пловдив-2019″, направление „Читалища: общностно участие и иновации“ и се реализира в сътрудничество с: ЕООД „Балканида“, НЧ “Родопска искра – 1880″ и НЧ “Никола Вапцаров – 1936″ Проектът включва гостуване на три интерактивни куклени представления на сцените на НЧ „Родопска искра – 1880“ в […]

 • 2016
     
  Различни Заедно

  2016 - „Различни заедно“

  От началото на месец септември 2016 година в Столична община район „Подуяне“ се изпълнява проект „Различни заедно“, финансиран от Европейски съюз чрез Европейски структурни и инвестиционнни фондове с подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0066 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Бенефициент на проекта е Столична община район „Подуяне“, […]

 • 2016
     

  2016 - „Летящият рицар“

  Спектакълът е реализиран със съфинансиране от Столична програма „Култура” в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападния регион Европейска столица на културата – 2019 г. Кукленият спектакъл «Летящият рицар» представя историята на едно момче с необикновено развихрена фантазия. Съучениците му не го приемат поради неговата различност. А възрастните са потънали в собствените си проблеми. Случващото […]

 • 2016
     
  Дозата плакат

  2016 - Дозата

  форум театрално представление за ученици над 12 години Петър е на 17 години. Учи и сам се бори с живота в големия град. За първи път се влюбва истински и за момичето си е готов на всичко. За съжаление Лина е зависима от наркотици. За да ѝ помогне когато е в криза, Петър извършва кражба. […]

 • 2015
     

  2015 - „НИЕ И ТО“

  Кокилен куклен спектакъл за възпитание на най-малките в толерантност

 • 2015
    2016
  фонд за подкрепа на НПО – България

  2015-2016 - В защита на нашите права

  Тренинг на педагози за провеждане на oбучение по Конвенцията за правата на детето чрез арт и драма техники С подкрепата на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на EИП 2009 – 2014

 • 2015
    2017

  2015-2017 - EUPIN

  Европейско партньорство за работа с хора в риск от социално изключване. Проектът се фокусира върху основните проблеми, съдържащи се в насоките на „Европа 2020“ – приобщаващ растеж в икономиката, който се характеризира с висока степен на заетост и осигуряване на икономическо, социално и териториално сближаване; борбата срещу бедността и социалното изключване. Проектът включва следните цели: […]

 • 2015
     
  Educathe+

  2015 - EDUCATHE+

  EDUCATHE + Образователният театър – център на интеграция и доказване на работен потенциал на хора с увреждания Финансиран от програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт (Erasmus +), EDUCATHE + е партньорски проект на осем организации от шест страни-членки на ЕС и една партньорска страна, които се стремят заедно към подобряване на заетостта […]

 • 2015
     
  София Лого

  2015 - „Кукли срещу насилието“

  Превенция на насилие между връстници. Изнасяне на кукленото форум театрално представление пред ученици начален етап в столични квартали с преобладаващо ромско население. С подкрепата на Столична програма „Култура“ 2015 със съдействието на МВР 14.04.2015. Стартира проект срещу насилието в училищата Проектът се реализира с активното участие на ГДНП и съдействието на Столичната община Инициативата е […]

 • 2015
     

  2015 - „САБЯТА НА ЩУРЧЕТО“

  по едноименната приказка на Петя Караколева съвместно с театър „АМАДЕУС“ Весела куклена история против насилието за деца от 3 до 6-годишна възраст, с пряко включване на публиката в спектакъла. Де се е чуло и видяло Щурче да не иска да свири на своята цигулка, а да размахва лъка си като сабя? С нас и ще […]

 • 2014
     

  2014 - „A aко това беше ти ?!“

  Подготовка и представяне на ученически форум театрални представления по вълнуващи участниците проблеми. С подкрепата на Столична програма „Култура“ 2014 Ученици от основен училищен курс на 42 ОУ “Хаджи Димитър”, 44 СОУ “Неофит Бозвели” и 95 СОУ “Проф. Иван Шишманов” – район Подуяне през първите две седмици на декември ще представят театрални спектакли, създадени по проблеми, […]

 • 2014
     
  Министерство на културата

  2014 - „Tи решаваш!“

  създдаване на форум театрален спектакъл против насилието между връстници за деца от 9 до 13 год. С подкрепата на Министерството на Културарата създаване на форум театрален спектакъл против насилието между връстници за деца от 9 до 13 год. Днес насилието в училище до такава степен е станало ежедневие, че учениците често не го забелязват. Все […]

 • 2013
     
  Работилница за гражданскижинициативи лого и Дъга лого

  2013 - „Студио „Документален театър“

  Изграждане на ученически театрални групи за провеждане на не формално гражданско образование на връстници от връстници С подкрепата на Фондация «Развитие на граждански инициативи» Проектът се осъществи благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Дъга”, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“ и Фондация „Велукс“ Кога? 01.04.2011 – 01.10.2013 Къде? В четири […]

 • 2013
     
  Работилница за гражданскижинициативи лого и Дъга лого

  2013 - 3-дневен тренинг „Възможни приложения на игрови арт техники в педагогическата практика”

  проведен в рамките на проект “Студио ДОКУМЕНТАЛЕН ТЕАТЪР” с подкрепата на Фондация «Развитие на граждански инициативи»

 • 2013
    2014
  Европейски социален фонд

  2013-2014 - Партньор в проект “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

  на СОУ «В.Воденичарски» – с. Хайредин, обл. Враца Проект на Министерството на Образованието След сценката кметът заплаши с уволнение една учителка, а шофьорът още плаши, че след като е уволнил директорката, ще уволни още четири учителки…Сценката със заглавие „БЪЛГАРСКАТА УЧАСТ“ е представена на срещата учители-родители във връзка с финалните дейности по проекта. Същия проект, по […]

 • 2013
     

  2013 - Проект „Говорилници.Pro“ на фондация „Смарт“

  подготовка за успешната професионална реализация. Партньори – Фасилитатори на практическите занимания за придобиване на знания и умения как да се реализират на пазара на труда С подкрепата на програма „Младеж“.

 • 2013
     

  2013 - Интерактивен куклено-драматичен спектакъл

  Създаване на интерактивен куклено-драматичен спектакъл за възпитание на ненасилие и толерантност С подкрепата на Столична програма “Култура” Насилието в училище вече е толкова често, че децата свикват с него, започват да не го забелязват. Не могат да свикнат само жертвите; обикновено тези, които привличат вниманието със своята различност.. Обучението в училище е отдавна остаряло – […]

 • 2012
     

  2012 - Обновителен 3-дневен тренинг по форум театър

  за обновен състав на младежкия театрално-дискусионен клуб «Осем +» гр. Търговище Местно финансиране

 • 2012
    2013
  Фондации "Отворено Общество", програма "Изкуство и култура"

  2012-2013 - „Социално включване на ромите в България”– 2

  С подкрепата на Фондации «Отворено Общество», програма «Изкуство и култура» Кога? декември, 2012 – август, 2013   Къде? село Долни Цибър, обл.Враца   Какво? Проект #OR2012-0888 е естествено предължение на работата ни в с. Долни Цибър през 2011-2012 год Проектната театрална дейност върви съвместно с тая по проект ‘Успех’ на МОНМ, така че двете взаимно […]

 • 2011
    2012
  Фондации "Отворено Общество", програма "Изкуство и култура"

  2011-2012 - „Социално включване на ромите в България” – 1

  С подкрепата на Фондации «Отворено Общество», програма «Изкуство и култура» Кога? 01.09.2011 – 31.08.2012 Къде? село Долни Цибър, обл.Враца Какво? Бяхме определили целта на проекта като „Реализиране на програма от театрални дейности, представящи ромската култура и способността на хората от ромски произход на цялото общество“. Планирахме да съберем любимите истории, които бабите в селото разказват […]

 • 2011
    2013
  Работилница за гражданскижинициативи лого и Дъга лого

  2011-2013 - Студио „Документален театър“

  Изграждане на ученически театрални групи за провеждане на не формално гражданско образование на връстници от връстници. Проектът се осъществен благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Дъга”, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“ и Фондация „Велукс“ Кога? 01.04.2011 – 01.10.2013 Къде? В четири училища на район Подуяне, София Какво? С активното […]

 • 2011
    2013

  2011-2013 - „Там, където има насилие“

  Усвояване на нови драма –техники; Подготвяне и разпространение на театралнa програмa за превенция на насилието между подрастващи С подкрепата на ЕК – програма „Дафне III“ Международният проект се осъществява благодарение на финансиране от програма Дафне III на Европейския Съюз Водеща организация: Káva Drama / Theatre in Education Company – Унгария Партньор: Sigma Art – Румъния […]

 • 2009
    2011
  Education and Culture Lifelong Learning Grunding program

  2009-2011 - „С отворено сърце“

  Международно проучване на възможностите за приложение на разлините видове изкуства като средство за социализация на различни маргинализирани групи. С подкрепата на Програма за учене през целия живот – Грундтвиг Къде? Португалия, Полша, Италия, Литва, България Кога? 1 септември, 2009 – 1 септември, 2011 Какво? Международно проучване на възможностите за приложение на разлините видове изкуства като […]

 • 2009
    2010
  фонд за подкрепа на НПО – България

  2009-2010 - „Арт-социален детски център“

  Социализиращи арт-занимания на 3 групи деца с различни специални нужди (слухови, зрителни и интелектуални) и други техни връстници. С подкрепата на фонд за подкрепа на НПО -България Работа с деца със специални образователни потребности Къде? СОУДНЗ «Луи Браил», 28 СОУ «Алеко Константинов, 4то ПУ «Проф.Д.Кацаров» София Кога? 1 април, 2009 – 30 юни, 2010 Какво? […]

 • 2009
    2010
  програма Култура 2007-2013

  2009-2010 - „Изкуство с различие“

  Международен проект на театрални компании, работещи с хора с увреждания С подкрепата на ЕС – програма „Култура 2007- 2013“ Работа с деца със специални образователни потребности Къде? Италия, Унгария, Великобритания (Шотландия), Германия, България Кога? 1 октомври, 2008 – 30 юни, 2010 Какво? Театрални занимания за създаване на спектакъл със хора със специални нужди. Национални и […]

 • 2009
     
  София Лого

  2009 - „Младежка агора“

  Форум театрални представления и печатни и видео материали за извършване на превенция от трафикиране, дрога и дом.насилие; С подкрепата на Столична програма „Култура“ Проектът е реализиран благодарение на съфинансиране от Столична програма „Култура“   Кога? януари – февруари, 2009   Къде? София, читалище „Славянска беседа“   Какво? Театър „Цвете“ представя форум-театрални спектакли, целящи превенция от […]

 • 2008
    2009
  Балкански Тръст за Демокрация

  2008-2009 - „Отвори очи!“-2008

  Изграждане на младежки звена, провеждащи превенция от трафикиране чрез атрактивни театрални методи в Благоевград, Кюстендил и Дупница С подкрепата на Балкански Тръст за демокрация Къде? В градовете Благоевград, Дупница и Кюстендил Кога? 1 октомври, 2008 – 30 юни, 2009 Какво? Младите участници и техните ръководители са снабдени с тематични видеоматериали и обучени да водят дискусия […]

 • 2008
     
  фонд за подкрепа на НПО – България

  2008 - 5 дневен тренинг на студенти за прилагане на арт-техники при работа с деца със СОП

  проведен в рамките на проект «Арт социален център» С подкрепата на Фонд за подкрепа на НПО-България час 1 ден 2 ден 3 ден 4 ден 5 ден 7.30- 09.30 закуска закуска закуска закуска 09.30- 11.00 1ва сесия Енергиз.игри 1ва сесия Театрални игри 1ва сесия Работа с приказки 1ва сесия Скулптори 10.00- 11.30 т-р“Цвете“ пристига своб.време […]

 • 2008
    2009
  Тръст за гражданско общество в централна и източна Европа

  2008-2009 - „Младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове „Граждани на Европа“ – 2

  Разширяване и укрепване на мрежата. Тренинг на младежи-треньори по форум театър С подкрепата на Тръст за гражданско общество в ЦИЕ Къде? В градовете Златоград, Гоце Делчев, Благоевград, Велико Търново, Горна Оряховица, Търговище, София Кога? 1 aприл, 2008 – 30 юни, 2009 Какво? Целта на втората фаза на проекта е разширяване на изградената мрежа и създаване […]

 • 2007
     
  Световна банка

  2007 - “Отвори очи!” 2007

  Изграждане на младежки звена, провеждащи превенция от трафикиране чрез атрактивни театрални методи в рисков пограничен район – Мадан, Рудозем, Смолян, Златоград с подкрепата на Световната Банка

 • 2007
     
  Театър с подрастващи със специални нужди

  2007 - Театър с подрастващи със специални нужди

  Подготовка и представяне на съвместна театрална продукция на деца и младежи с интелектуални затруднения и ученици от начален курс в Банско С подкрепата на сдружение “Избор”, гр.Банско Къде? Дневен дом- за деца и младежи със забавено интелектуално развитие – гр. Банско Кога? септември – декември, 2007 март- юни, 2003 Какво? 2007 – Подготовка и изнасяне […]

 • 2007
     

  2007 - „Всички на площада!“

  Разпространение на уличното кокилно представление за толерантност «Ние и то» в мултиетнически региони на страната

 • 2007
     

  2007 - Участие в кампанията ПЕЧЕЛИШ & ПОМАГАШ

  Участие в кампанията ПЕЧЕЛИШ & ПОМАГАШ за повишаване на достъпа до информация на хората с увреждания. Спонсори: Еврофутбол и Държавната парично-предметна лотария

 • 2007
     

  2007 - Улично кокилно представление и младежка дискусия

  Пьрви декември – Международен Ден за превенция от Спин и БППП Улично кокилно представление и младежка дискусия в гр.Трявна Покана от Община Трявна

 • 2007
     

  2007 - Улично кокилно представление

  Първи декември – Международен Ден за превенция от Спин и БППП Улично кокилно представление и младежка дискусия в гр.Трявна Покана на Общината

 • 2006
    2007
  Тръст за гражданско общество в централна и източна Европа

  2006-2007 - Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове „Граждани на Европа“ 1

  Изграждане на мрежа от 7 младежки клуба в Бьлгария за провеждане на неформално гражданско образование сред свои връстници С подкрепата на Тръст за гражданско общество в ЦИЕ Къде? В градовете Златоград, Гоце Делчев, Благоевград, Велико Търново, Горна Оряховица, Търговище, София Кога? Септември.2006 – Октомври.2007 Какво? Дейности: Срещи с местната общественост във всеки от седемте града […]

 • 2006
     
  Министерство на културата

  2006 - „Сапунена приказка“ разпространение

  Разпространение на образователния спектакьл „Сапунена приказка“ в домове за деца, лишени от родителски грижи. С подкрепата на Дирекция „Театьр, вариететно и цирково изкуство“ при Министерството на културата

 • 2006
     

  2006 - „Сапунена приказка“ в домове за деца

  Разпространение на образователния спектакьл „Сапунена приказка“ в домове за деца, лишени от родителски грижи. С подкрепата на Дирекция „Театьр, вариететно и цирково изкуство“ при Министерството на културата

 • 2006
    2007

  2006-2007 - “Съдът с отворени врати”

  Серия от форум театрални представления, информиращи младите хора за промени в българското законодателство и тяхното практичеко приложение. Част от «Инициатива за укрепване на сьдебната система» на Американската Агенция за Международно развитие. Така озаглавихме серията от форум театрални представления, с която обикаляме градове и села. Защото считаме,че е много важно младите хора да знаят какви са […]

 • 2006
     

  2006 - „Артисти за мир на Балканите – 2006”

  Нова среща на балкански артисти и режисьори на Международния Театрален Фестивал в Мостар, Босна & Херцеговина. Театрални представления на открито в исторически места в града. С подкрепата на Европейската Културна Фондация и Международния институт за театьр, САЩ Кога? 13 – 31 август. 2006 Кьде? Мостар, Босна Херцеговина Какво? Представяне на обновената съвместна театрална продукция „Мед […]

 • 2005
     
  Европейска младежка фондация

  2005 - „Отвори очи!“ 3

  Тренинг на треньори по превенция от трафика на хора на младежи от Македония, Босна и Херцеговина и България С подкрепата на Европейска Младежка Фондация към Съвета на Европа – Страсбург

 • 2005
     

  2005 - „Чудесно е, че сме различни!“

  Тренинг и супервизия в прилагането на интерактивни арт техники в обучение по толерантност за педагози от училища, прилагащи интегриращо обучение. Реализиран с подкрепата на Save The Children – Великобритания

 • 2005
     
  Посолство на кралство Нидерландия, програма Матра КАП

  2005 - „Интерактивни техники в образованието“

  Тренинг на педагози на деца, лишени от родителски грижи Иницииран от Асоциацията за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България Реализиран с подкрепата на Холандско посолство – София; Програма МАТРА КАП Къде? Казанльк, Велико Тьрново Кога? Април – юни 2005 Какво? Тренинг за педагози на деца, лишени от родителски грижи за прилагане на игрови арт […]

 • 2005
     
  Европейски съюз - програма "Младеж"

  2005 - „Куклени техники при работа с младежи“

  Фасилитиране на интернационален тренинг за социални работници и артисти в Дания С подкрепата на Европейски комисии – Програма „Младеж“

 • 2005
     
  Европейски съюз - програма "Младеж"

  2005 - Международен младежки обмен по сензитивен театър

  Участие на наши доброволци в Международен младежки обмен по сензитивен театър в Уелс, Великобритания С подкрепата на ЕС – програма „Младеж“

 • 2005
     
  Европейски съюз - програма "Младеж"

  2005 - „Куклиниада“

  Участие на наши доброволци в Международен младежки обмен в Испания С подкрепата на ЕС – програма «Младеж»

 • 2005
     

  2005 - Летен детски уъркшоп по куклен театър

  на фестивала в Шарлевил-Мизиер, Франция. Местно финансиране

 • 2005
     

  2005 - Улично кокилно представление и младежка дискусия

  Пьрви декември – Международен Ден за превенция от Спин и БППП. Улично кокилно представление & младежка дискусия в гр.Търговище Покана на общината Търговище

 • 2005
     
  Посолство на кралство Нидерландия, програма Матра КАП

  2005 - „Името на Жената“

  Театрално представление, провокиращо дискусия в обществото за правата на жената; включено в проект на сдружение «Жени за настояще» С подкрепата на Холандско Посолство, програма Матра Кап

 • 2005
     

  2005 - „Самодивски мотиви“

  фолклорно улично кокилно шоу

 • 2005
     

  2005 - “Артисти за мир на Балканите – 2005”

  Среща на социално ангажирани театрални компании от Босна & Херцеговина, Сьрбия, Албания, Македония, Косово, Гьрция, Англия, САЩ и Бьлгария за обмяна на идеи, театрални техники и сьвместно изграждане на Театрално представление за сьвременни социални балкански проблеми («Мед и крьв») С подкрепата на Швейцарската културна програма „Про Хелвеция“ и ArtsLink (USA) Кога? Май – юни, 2005 […]

 • 2005
     

  2005 - „Прозорци“

  Театрално представление, информиращо обществеността за вьведената нова мярка в българската наказателна система – пробация С подкрепата на Британски Съвет – България

 • 2005
     

  2005 - “Сапунена приказка”

  Здравно-обазователен спектакьл за най-малките Куклената приказка запознава малчуганите с болестите, до които водят нечистите храни и немитите ръце. Големите гущери отдавна са изчезнали от Земята. Но в нашата приказка децата ще помогнат в отглеждането и възпитанието на едно новоизлюпено Динозавърче, което не знае нищо за нашия свят. Хигиенните навици, които децата вече са придобили, ще […]

 • 2005
     

  2005 - “Ние и То”

  Улично кокилно куклено шоу с интерактивна част за възпитание на най-малките в толерантност Сьздаден в рамките на проект “Социално приобщаваща Европа” на британската детска правозащитна организация “Спасете децата“ Две дългокраки ПТИЦИ не приемат приятелството на нисичкото ЗМЕЙЧЕ. Но точно дребният ръст помага на героя да прогони ЗЛИЯ ВЯТЪР, който напада яйцата им. След представлението следва […]

 • 2004
     
  Аллавида

  2004 - „Кукли срещу насилието“

  Тренинг на младежи-доброволци от СНЦ „МедиаАрт“, Охрид – Македония, за приложението на куклено-театрални техники в социалната работа С подкрепата на Аллавида

 • 2004
     
  Фондация С.Е.Г.А.

  2004 - „Аз съм добър – Ти си добър“

  Консултиране на младежки проект в гр. Гоце Делчев за форум-театрални представления против насилието в училище С подкрепата на Фондация С.Е.Г.А.

 • 2004
     
  Европейски съюз - програма "Младеж"

  2004 - „Радост“

  Участие на наши доброволци в Международен младежки обмен „Радост“ – креативен куклен уъркшоп в Копенхаген С подкрепата на ЕС – програма «Младеж»

 • 2004
     
  Европейска младежка фондация

  2004 - „Датски път“

  Запознаване с добрите практики на SECOND CHANCE училища в Дания С подкрепата на ЕС – програма „Младеж“

 • 2004
     
  Европейска младежка фондация

  2004 - „Изкуство и мечти“

  Фасилитиране на креативно куклено ателие на Международен младежки обмен в Матозиньош, Португалия С подкрепата на ЕС – програма „Младеж“

 • 2004
     
  Училище "Втори Шанс"

  2004 - „Импровизирани кукли от ежедневни предмети“

  Креативен уъркшоп за социализиране на обучаемите в училище „Втори шанс“– Копенхаген .Покана на училището

 • 2004
     
  Европейска младежка фондация

  2004 - Като пръсти на ръка

  Форум-театрално представление в защита на човешките права на фестивала на изкуствата „Аполония“ с участието на младежи с различни затруднения и младежки лидери от България, Македония и Сърбия С подкрепата на Европейската Младежка Фондация, Страсбург Кога? Септември, 2004 Къде? Созопол, България Какво? Една седмица младежи с различна сензитивност за света, но еднаква активност в живота живяха […]

 • 2003
     

  2003 - „Чуйте ни!“

  Арт-тренинг по Конвенцията на правата на Детето на младежи – доброволци от гр. Гоце Делчев с цел оказване на подкрепа в борбата с отпадане от училище на деца от социално слаби семейства, предимно момичета от малцинствени групи. С подкрепата на Канадски Фонд за подкрепа на локални инициативи Къде? гр.Гоце Делчев Кога? април – юни 2003 […]

 • 2003
     
  Обединени Нидерлндски Фондации

  2003 - „Утре започва днес“ – 2

  Изграждане на младежки театрално-дискусионни клубове за защита на правата на Детето в гр.Луковит и гр. Берковица С подкрепата на Обединени Холандски Фондации Кога? Януари – май, 2003 Къде? Берковица и Луковит Какво? Втори етап на трeнинга на младежи-лидери за разясняване на правата на детето сред техни връстници чрез драма- и театър- техники. Оказване на помощ […]

 • 2003
     
  Ротари клуб

  2003 - „Всемирна прегръдка за мир“

  Фасилитиране на социализиращи арт-занимания на семейства – жертви на 11 септември в Боровец. С подкрепата на Ротари клуб – САЩ, България, Турция Кога? 2003 Къде? Боровец Какво? Едноседмично включване на 60 човека, членове на семейства на жертва на 11 септември 2001 в разнообразни АРТ АТЕЛИЕТА с цел освобождаване от получения стрес и окуражаване за ново […]

 • 2003
     
  Education and Culture Lifelong Learning Grunding program

  2003 - „Форум театър в обучението за възрастни“

  11 Европейски страни съвместно издават пакет обучителни материали за водещи на форум – театрални представления С подкрепата на Програма за учене през целия живот – Грундтвиг. Къде? Уелс – България – Дания – Румъния – Англия – Португалия Кога? 2003 – 2005 Какво? Разработен от бразилския режисьор Аугусто Боал, форум-театьрьт е специфична съвокупност от техники, […]

 • 2003
     
  Театър с подрастващи със специални нужди

  2003 - Театър с подрастващи със специални нужди

  Подготовка и представяне на съвместна театрална продукция на деца и младежи с интелектуални затруднения и ученици от начален курс в Банско С подкрепата на сдружение “Избор”, гр.Банско Къде? Дневен дом- за деца и младежи със забавено интелектуално развитие – гр. Банско Кога? септември – декември, 2007 март- юни, 2003 Какво? 2007 – Подготовка и изнасяне […]

 • 2003
     

  2003 - „Усмихнати лица“

  Фасилитиране на креативни арт-занимания за подрастващи в риск в Тимишoара, Румъния С подкрепата на „Аллавида“

 • 2003
     

  2003 - „Отвори очи!“ – 1 фаза

  Форум театрални представления за превенция от човешкия трафик в София и Русе, съвместно с The Geese Theatre Company, Великобритания С подкрепата на Британски Съвет – България Форум театрално представление за превенция на млади жени от трафика на хора Създадена от актьорите на английския социален театьр “The Geese Theatre” по действителни случки и разкази на бьлгарски […]

 • 2003
     

  2003 - „Театър в горещи точки на Планетата“

  Театрално турне в САЩ на „Ромео и Жулиета“ и „Бабини приказки“. Видеолекции. Уъркшопове „Кукли срещу насилието“ и „Импровизирани кукли“ в университети в 7 щата. С подкрепата на Arts International и организацията на Bond Street Theatre Къде? САЩ – Ню Йорк, Масачузетс, Mериленд, Охайо, Западна Верджиния, Кънектикът, Вашингтон Кога? Септ – ноем, 2003 Какво? Театрално турне […]

 • 2002
     

  2002 - „Артисти за мир на Балканите – 2002“

  Разширяване на през-граничния театрален език на Балканскитв актьори чрез обмяна на опит на умения в сферата на физическия и куклен театър. – съвместен театрален проект с Bond Street Theatеr, Ню Йорк. С подкрепата на Arts International

 • 2001
     

  2001 - Работа с младежки лидери за организиране на Празници на здравето в ромския квартал Факултета – София

  Работа с младежки лидери за организиране на Празници на здравето в ромския квартал Факултето – София – Част от проекта на Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве

 • 2001
     
  Програма за развиие на ООН

  2001 - „Наистина свободни“

  Неформално обучение на младежи в риск за инструктори по сексуално и репродуктивно здраве с подкрепата на програма за развитие на ООН чрез Българска антиспин коалиция Кога? Септември – декември, 2001 Къде? СУПЗ „Княз Борис 1“, гр. София (младежи с интелектуална недостатъчност); ДММФУ „Княз Борис 1“, гр. Луковит (момичета и момчета с трайни физически увреждания); ВУИ […]

 • 2001
     
  Европейска младежка фондация

  2001 - “Ще сбъднем нашите мечти“

  Тренинг на младежи от малцинствени групи в България, Македония и Сърбия за разясняване Конвенцията за правата на детето чрез драма-и театър- техники с подкрепата на Европейска Младежка Фондация към Съвета на Европа – Страсбург    

 • 2001
     
  Конвенция за правата на детето

  2001 - „Утре започва днес“ – 1

  Тренинг на младежи-лидери от райони със смесено етническо население по Конвенцията за правата на детето. С подкрепата на Канадска Агенция за международно развитие Кога? октомври, .2001 Къде? Рибарица Какво? Тренинг на младежи-лидери от райони със смесено етническо население (Берковица, Търговище, Харманли, Луковит и Гоце Делчев) за разясняване на правата на детето сред техни връстници чрез […]

 • 2001
     
  Европейска младежка фондация

  2001 - „Балкански креативен театър“

  Театрално турне в мултиетнически региони в България, Македония и Албания с цел осъществяване на контакти със съмишленици – педагози и актьори за бъдещи инициативи за преодоляване на етническата омраза. С подкрепата на Европейската Младежка Фондация – Страсбург

 • 2001
     
  Посолство на кралство Нидерландия, програма Матра КАП

  2001 - Участие в Националната концертна програма на хората с увреждания в Сатиричния театър

  – София на 3 декември – международен ден на хората с увреждания на артистичната програма на възпитаниците на ДММТФУЗИ „Княз Борис I“ и други техни връстници от гр. Луковит Благотворителен проект на театър «Цвете»

 • 2001
     
  Посолство на кралство Нидерландия, програма Матра КАП

  2001 - „Ще построим прекрасен свят“

  Социална адаптация на възпитаниците на Дом за момичета и момчета с трайни физически проблеми и запазен интелект „Княз Борис I“ – гр. Луковит с техни връстници от местните училища С подкрепата на посолството на кралство Нидерландия, програма МАТРА КАП Участие в Националната концертна програма в Сатиричния театър – София в чест на Международния ден на […]

 • 2001
     

  2001 - Създаване на интерактивна уеб-страница за превенция от дрогата

  в съвместна работа на младежки организация от Югоизточна Европа с подкрепата на ЕК – Програма „Изток-Изток“

 • 2001
     

  2001 - „Опасна Любов“

  Улично кокилно шоу в Националния хепанинг в Международния ден за борба с ХИВ и СПИН, 1 декември. С подкрепата на Програма за развитие на ООН Три стряскащи вещици флиртуват с минувачите по улицата и раздават «своите визитки» – хумористични стихчета за Гонорея, Сифилис и Спин. В гротескния танцов спектакъл зрителите са свидетели на екшъна между […]

 • 2001
     

  2001 - „Пост-конфликтен театър на Балканите“- 2

  Балканско турне на „Ромео и Жулиета“; Tеатрални занимания с деца от различни етнически групи и с увреждания С подкрепата на ArtsLink & Trust for Mutual Understanding – САЩ

 • 2000
     
  Европейска младежка фондация

  2000 - „Да подадем ръце в игрите!“

  Тренинг на Балкански педагози и социални работници за приложение на интерактивни арт-техники в работата им. Проектьт е иницииран от фондация „Концепции – България“ и реализиран с подкрепата на Европейска Младежка Фондация към Съвета на Европа – Страсбург Къде? Златни Пясъци. Кога? 19-26 юни, 2000 г. Какво? Тренинг на педагози, социални работници, актьори и младежки лидери […]

 • 2000
     
  Бахайска международна общност

  2000 - „За нов психоклимат на Балканите“

  обучение за позитивно разрешаване на конфликти между подрастващи от многоетнически региони в България, Македония и Албания. С подкрепата на Бахайска международна общност – офис за обществена информация в Париж. Кьде? България, Македония и Албания   Кога? юли-октомври – 2000 г.   Какво? Обучение за позитивно разрешаване на конфликти на подрастващи от многоетнически региони: Интерактивни младежки […]

 • 2000
     

  2000 - „Театър – изненада“

  Здравнообразователен куклен моноспектакъл за най-малките на актрисата Виолина Василева, В който Чичо Доктор ще обясни на децата значението на такива страшни думи като РЕНТГЕН, ИНЖЕКЦИЯ, УПОЙКА, ОПЕРАЦИЯ… За да не ги стряскат повече. Други са страшните неща. Историята на Тигърчето, което ръмжало на Зайо, Мечо и Пеперудката, показва на децата, че най-страшно е да останеш […]

 • 2000
     

  2000 - „Пост – конфликтен театър на Балканите“- 1

  Съвместна театрална продукция на „Ромео и Жулиета“ с Bond Street theater – NYC. Театрално турне и арт-уъркшопи с деца от различни етнически групи в следвоенно Косово С подкрепата на ArtsLink & Trust for Mutual Understanding – САЩ Фасилитиране на Първия Балкански Помирителен Младежки Семинар, в Пловдив Организиран от UNESCO ДНЕВНИК: От UNICEF ни помолиха да […]

 • 1999
     

  1999 - „Слънчева приказка“

  Театрална работа и представления на младежите от ДДЮЛРГ – гр. Дупница С подкрепата на Balkan Air Company, България.

 • 1999
     
  Европейска младежка фондация

  1999 - „Театър за децата в бежанските лагери“

  Tеатрален тур в бежанските лагери в Македония с представления и уъркшопове за косоварските деца. С подкрепата на Европейската младежка фондация – Страсбург Къде? Македония – бежанските лагери Стенковец-2, Сенокос, Чегране, Непрощено Кога? юли,1999 г. Какво? Тази специфична задача изискваше специална подготовка. Предупредиха ни, че ще играем пред хиляди деца насред полето. Взехме под наем маскоти […]

Абонирайте се за бюлетина на

ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”

Бъдете в час с предстоящите събития!

Запитване

Търси
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!